Milieu & Veiligheid

Ontruimingsplan


Wettelijke bepaling(en)

  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

  • Arbeidsomstandighedenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

  • De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Branche organisatie(s)

NVVK (De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde)
www.veiligheidskunde.nl

1. NIBHV (Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening) www.nibhv.nl

Norm(en)


NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden

NEN 4000 Bedrijfshulpverlening

NEN 6088 Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN 3011 Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimten
NEN 8112         Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

Publicatie(s) richtlijnen


NTA 8112-1 Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 1: Kantoorgebouwen (vervallen)

NTA 8112-2 Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 2: Onderwijsgebouwen (vervallen)

NTA 8112-3 Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 3: Kinderopvanggebouwen (vervallen)

NTA 8112-4 Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 4: Gebouwen met een publieksfunctie (vervallen)

NTA 8112-5 Leidraad voor een ontruimingsplan – Deel 5: Gebouwen met logiesfunctie (vervallen)

NTA 8112-6 L eidraad voor een ontruimingsplan – Deel 6: Gezondheidszorggebouwen (vervallen)

NIBHV Ontruimingsplannen en - oefeningen


Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Ontruimingsplan
  • Ontruimingsplattegrond
  • Aanvalsplattegrond
  • Veiligheidsplattegrond