Koude-opwekking

Koelinstallaties

Wettelijke bepaling(en)

 • Activiteitenbesluit
 • Warenwetbesluit drukapparatuur 311
 • Europese verordening 842/2006
 • Pressure Equipement Directive (PED) 97/23/EC
 • RLK 2006 ( Regeling lekdichtheid Koelinstallaties in de gebruikersfase 2006)
 • Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer

Wettelijke controle en onderhoud

 • Een koelinstallatie en een ammoniakkoelsysteem worden ten minste eenmaal per twee kalenderjaren door een onafhankelijk deskundig persoon gekeurd op veilig functioneren, lekkages en energiezuinigheid.
 • Jaarlijkse inspectie/stek rapportage voor airco’s met koudemiddelinhoud van 3 kilogram en meer.
Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN-EN 378-1 Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieueisen - Deel 1 Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria

NEN-EN 378-2 Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieueisen - Deel 2 Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie

NEN-EN 378-3 Koelsystemen en warmtepompen- Veiligheids- en milieueisen - Deel 3 Installatieplaats en persoonlijke bescherming

NEN-EN 378-4 Koelsystemen en warmtepompen- Veiligheids- en milieueisen - Deel 4 Bediening, onderhoud, reparatie en hergebruik

Publicatie(s) richtlijnen

 • ?
Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen
 • Keuringsrapport
 • Onderhoudsbewijs
 • Logboek
 • Servicerapportages