Luchtbehandeling

Luchtbehandelingsinstallaties

Wettelijke bepaling(en)

  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
  • Bouwbesluit 2003

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1087
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN 8087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

NEN-EN 81-1 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 1: Elektrische personenliften

NEN-EN 81-2 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften – Deel 2: Hydraulische personenliften

NEN 6062 Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen

NEN 8062 Brandveiligheid van gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen. Bepalingsmethoden


Publicatie(s) richtlijnen

NPR 1088 Ventilatie van woningen en woongebouwen. Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen

NPR 2758 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen. Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen voor niet met gas gestookte toestellen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • ?