NL/SfB Systeem

Om enige structuur en uniformiteit in de documenten te creëren heeft Brindo gekozen voor het NL/SfB systeem. Het NL/SfB-systeem is de officiële Nederlandse versie van de internationaal erkend SfB-classificatie, een specifiek op de bouwsector gerichte indeling/codering methodiek.

In Nederland zijn diverse praktijk toepassingen van het NL/SfB-systeem operationeel geworden. Hiertoe behoren onder andere:

· Bouwdocumentatiesystemen

· Structuren voor gegevensopslag in CAD-systemen

· Kostenkengetallen van gebouwelementen en constructiedelen

· Kostenanalyses

· Begrotingsmethodieken

Brindo concentreert zich voornamelijk op documenten behorende bij de installaties en onderdelen genoemd onder (50) en (60).

Tabel 1 - Functionele gebouwelementen / Elementenmethode 2005

(1-) Funderingen (infrastructuur voorzieningen)

(10) Fundering; algemeen

(11) Bodemvoorzieningen

(12) -

(13) Vloeren op grondslag

(14) -

(15) -

(16) Funderingsconstructie

(17) Paalfunderingen

(18) -

(19) -

(2-) Ruwbouw (bouwkundige voorzieningen)

(20) Ruwbouw; algemeen

(21) Buitenwanden

(22) Binnenwanden

(23) Vloeren

(24) Trappen en hellingen

(25) -

(26) -

(27) Daken

(28) Hoofddraagconstructies

(29) -

(3-) Afbouw (bouwkundige voorzieningen)

(30) Afbouw; algemeen

(31) Buitenwand openingen

(32) Binnenw andopeningen

(33) Vloeropeningen

(34) Balustrades en leuningen

(35) -

(36) -

(37) Dakopeningen

(38) Inbouwpakketten

(39) -

(4-) Afwerking (bouwkundige voorzieningen)

(40) Afwerkingen; algemeen

(41) Buitenwandafwerkingen

(42) Binnenwandafwerkingen

(43) Vloerafwerkingen

(44) Trap- en hellingafwerkingen

(45) Plafondafwerkingen

(46) -

(47) Dakafwerkingen

(48) Afwerkingpakketten

(49) -

(5-) Installaties werktuigbouwkundig (technische installaties)

(50) Werktuigbouwkundige installaties; algemeen

(51) Warmteopwerking

(52) Afvoeren

(53) Water

(54) Gassen

(55) Koude-opwekking

(56) Warmtedistributie

(57) Luchtbehandeling

(58) Regeling k limaat en sanitair

(59) -

(6-) Installaties elektrotechnisch (technische installaties)

(60) Elektrische installaties; algemeen

(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen

(62) Krachtstroom

(63) Verlichting

(64) Communicatie

(65) Beveiliging

(66) Transport

(67) Gebouwbeheervoorzieningen

(68) -

(69) -

(7-) Vate voorzieningen (inventarissen)

(70) Vaste inrichtinge; algemeen

(71) Vaste verkeersvoorzieningen

(72) Vaste gebruikersvoorzieningen

(73) Vaste keukenvoorzieningen

(74) Vaste sanitaire voorzieningen

(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen

(76) Vaste opslagvoorzieningen

(77) -

(78) -

(79) -

(8-) Losse inventaris (inventarissen)

(80) Losse inventaris; algemeen

(81) Losse verkeersinventaris

(82) Losse gebruiksinventaris

(83) Losse keukeninventaris

(84) Losse sanitaire inventaris

(85) Losse schoonmaakinventaris

(86) Losse opslaginventaris

(87) -

(88) -

(89) -

(9-) Terrein (omgevingsvoorzieningen)

(90.0) Terrein, algemeen

(90.1) Grondvoorzieningen

(90.2) Opstallen

(90.3) Omheiningen

(90.4) Terrein afwerkingen

(90.5) Terreinvoorzieningen; werktuigkundig

(90.6) Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch

(90.7) Terreininrichting; standaard

(90.8) Terreininrichting; bijzonder