Terrein & Openbare ruimte

Buitenriolering

Wettelijke bepaling(en)

  • ?

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN 3398 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten

NEN 3399 Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

NEN-EN 13508-1   Toestand van de buitenriolering - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 13508-2 Toestand van de buitenriolering - Coderingssysteem bij visuele inspectie

NEN-EN 1091 Buitenriolering onder onderdruk
NEN-EN 1610 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen
N 131 Rioleringsonderdelen - Betonnen bakken voor straat- en trottoirkolk (klein model)

NEN-EN 752 Buitenriolering

NEN 7035 Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

NEN 7075 Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof en andere materialen - Eisen en beproevingsmethoden

NEN 7076 Kolken - Definities,nominale afmetingen en functionele eisen

NEN 7068 Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer - Eisen en beproevingsmethoden

Publicatie(s) richtlijnen


NPR 3218    Nederlandse Praktijkrichtlijn - Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Installatieplattegrond tekening


Openbare verlichting en Terreinverlichting

Wettelijke bepaling(en)

  • Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek (1992)
  • Elektriciteitswet 1998

Wettelijke controle en onderhoud

  • ?
Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1010    Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

Publicatie(s) richtlijnen


NPR13201-1
Openbare verlichting - Deel 1: Kwaliteitscriteria

NPR 988 Stalen lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie

NPR 994 Aluminium lichtmasten - Aanbevelingen voor de constructie

NSVV OV-02 Aanbevelingen voor Openbare Verlichting deel 2: Meten en toetsen

NSVV OV-04 Aanbevelingen voor Openbare Verlichting deel 4: Financiele aspecten

NSVV OV-05 Kengetallen voor Openbare Verlichting

NSVV OV-06 Aanbeveling Actieve markering

NSVV OV-311 Aanbevelingen voor de verlichting van lange verkeerstunnels

NSVV OV-32 Aanbevelingen verlichting van (korte) tunnels en onderdoorgangen; Kunstlicht voor onderdoorgangen voor snelverkeer en langzaam verkeer

NSVV OV-33 Kalibratieset Openbare Verlichting. Een set van toetsingsgegevens

NSVV HI-102 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 2 Terreinverlichting

NSVV HI-104 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 3 Aanstraling van gebouwen en objecten buiten

Politiekeurmerk Veilig Wonen (Regelingen PKVW)

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
  • Groepenverklaring