Verlichting

Standaard binnenverlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
Wettelijke controle en onderhoud
 • ?
Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12464-1   Licht en verlichting – werkplekverlichting – Deel 1: werkplekken binnen

NEN-EN 15193 Energieprestatie van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting

Publicatie(s) richtlijnen

NSVV    BV-402 Toelichting op NEN-EN 12464-1 Werkplekverlichting - NSVV werkplekken binnen

NSVV BV-403 Praktijkdocument Verlichting voor onderwijsinstellingen

NSVV BV-404 Praktijkdocument Verlichting in kantoorgebouwen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring


Noodverlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit
 • Arbeitsomstandighedenwet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)

Wettelijke controle en onderhoud

 • De controle en het onderhoud van een vluchtrouteaanduiding vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.
 • De controle en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie vindt ten minste eenmaal per jaar op adequate wijze plaats.

Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting

NEN 6088 B randveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN-EN-IEC 60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-20: Bijzondere eisen - Verlichtingsgarnituren

Pr-EN 50172 Europese ontwerpnorm voor toepassing en onderhoud noodverlichtingsystemen

NEN-EN 50172 N oodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

Publicatie(s) richtlijnen

NVFN Ontwerpgids noodverlichting

ISSO Cursusboek noodverlichtingsdeskundige

ISSO Publicatie 79, inspectie en onderhoud aan noodverlichting

SBR Praktijkrichtlijn brandveiligheid in hoge gebouwen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • (Tekening) gebruiksvergunning
 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring
 • Logboek Noodverlichtingsinstallatie


Sportverlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • ?

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?
Branche organisatie(s)

Normen

NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN-EN 12193 Licht en verlichting – Sportverlichting

Publicatie(s) richtlijnen


NSVV HI-103
Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 1 Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting

NSVV SV-320 Verlichting voor Sportaccommodaties: Algemene grondslagen

NSVV SV-321 Verlichting voor Sportaccommodaties: Hockey

NSVV SV-322 Verlichting voor Sportaccommodaties: Korfbal

NSVV SV-323 Verlichting voor Sportaccommodaties: Voetbal

NSVV SV-324 Verlichting voor Sportaccommodaties: Binnensporten

NSVV SV-325 Verlichting voor Sportaccommodaties: Tennis

NSVV SV-326 Verlichting voor Sportaccommodaties: Atletiek

NSVV SV-327 Verlichting voor Sportaccommodaties: Honk en Softbal

NSVV SV-328 Verlichting voor Sportaccommodaties: Zwemmen

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring


Reclame verlichting

Wettelijke bepaling(en)

 • ?
Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 1010    Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

Publicatie(s) richtlijnen


NSVV HI-105 Algemene richtlijn betreffende lichthinder. Deel 4 reclameverlichting

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Grondschema, Installatietekening, installatieschema en stroomkringschema
 • Groepenverklaring