Beveiliging elektrotechnisch

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Wettelijke bepaling(en)

 • Regeling Bouwbesluit 2003
 • Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit)

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties

NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2654-3 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 3: Rookbeheersingssystemen

NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties

NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

Publicatie(s) richtlijnen


Marsh Risk management programma onderwijsinstellingen www.marsh.nl

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Pogramma van eisen (PvE)
 • Logboek Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie
 • Installatietekening en blokschema brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • (Tekening) gebruiksvergunning
 • Certificaat brandmeldinstallatie
 • Aanwijs beheerder brandmeldinstallatie


Inbraakinstallatie

Wettelijke bepaling(en)

 • Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR)
 • Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale 2005

Wettelijke controle en onderhoud

 • ?

Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN 5087 Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5096 I nbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN 50131 Alarmsystemen - Inbraak- en overvalsystemen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-1 Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 1: Systeemeisen

NEN-EN 50133-2-1 Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 2-1: Algemene eisen voor onderdelen

NEN-EN 50133-7 Alarmsystemen - Toegangsbewakingssystemen voor beveiligingstoepassingen - Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing

Publicatie(s) richtlijnen

Nationale beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 van mei 2007.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (Regelingen PKVW)

Marsh Risk management programma onderwijsinstellingen www.marsh.nl

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Logboek inbraakinstallatie
 • Installatieschema en blokschema inbraakinstallatie
 • Beveiligingsbewijs