Installatie Documenten

Een gebouwgebonden installatie dient tegenwoordig aan allerlei wetten en regelgeving te voldoen. Hiervoor dient de huurder of eigenaar diverse documenten te bezitten. Deze documenten dienen natuurlijk actueel te zijn en te blijven. Het gaat hier vaak om technische documenten die als leek vaak moeilijk te interpreteren zijn. Het opzetten of verkrijgen van dit soort documenten is vaak een technisch verhaal en enige kennis van de installatie of materie is dan vaak wel een vereiste.

 

Veel voorkomende installatiedocumenten zijn de volgende:

·         Onderhouds- en bedieningsvoorschriften

·         Logboek

·         Keurings- / Inspectierapport

·         Certificaten

·         Tekeningen

 

Tevens is een gebouwgebonden installatie pas compleet wanneer deze goed gedocumenteerd is. Deze documenten dragen bij aan een goed en effectief onderhoudsbeleid.

De volgende handelingen kunnen aan de hand van actuele installatiedocumenten effectiever worden uitgevoerd:

·         Controle                      (het uitvoeren van toezicht)

·         Inspectie of keuring      (het doen van een onderzoek)

·         Onderhoud                  (het in goede staat houden)