Installatie Vakkennis

Wat is vakkennis? Vaak wordt hier de kennis onder te verstaan die je voor je dagelijks werk paraat of minstens binnen handbereik hebt. De feiten waar je weet van hebt en waarmee je anderen kunt overtuigen. Van deze kennis word je eigenlijk pas van bewust in contact met anderen.

Ga je met iemand in contact over de aanleg of onderhoud van een installatie dan zullen waarschijnlijk de volgende vragen gesteld worden:

  • Als eerste komt altijd de vraag “moet ik de (beveiliging)installatie wel of niet aanleggen?”
  • Wanneer een installatie is aangelegd en opgeleverd komt gelijk de vraag “wat moet ik minimaal doen om deze installatie te onderhouden?”

Deze vragen kun je alleen beantwoorden als je de betreffende (vak)kennis hebt van de wettelijke regelgeving en de normen.

Op deze pagina's wordt een eerste aanzet gegeven om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Definities

Wettelijke bepaling(en)

Hier worden de wettelijke bepaling genoemd indien deze betrekking hebben op de betreffende installatie of onderdeel.

Wettelijke controle en onderhoud

Indien in de wettelijke bepalingen iets wordt omschreven over controle en/of onderhoud van de betreffende installatie, dan wordt dat hier kort omschreven.

Norm(en)

Hier worden de meest relevante normen genoemd.

Publicatie(s) richtlijnen

Hier worden de meest relevante publicaties / richtlijnen genoemd.

Branche organisatie(s)

Iedere installatie/onderdeel heeft vaak zijn eigen branche organisaties. De bij ons bekend zijnde branche organisaties worden hier genoemd.

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

Indien in de wettelijke bepalingen of normen documenten worden omschreven welke bij de installatie aanwezig moeten zijn, dan worden deze documenten hier genoemd.


? Indien er een vraagteken staat vermeld moet dit onderdeel nog uitgewerkt worden.

Heeft u (met enige spoed) belang bij dit onderdeel stuur ons dan een email of maak gebruik van het contact formulier.